Grupa Doradztwa Rolniczego

SIARKOPLON
NAWÓZ SIARKOWY UNIWERSALNY
DOSTARCZAJĄCY ROŚLINOM SIARKĘ W POSTACI SIARCZANOWEJ z wapniem.

Zawartość siarki - 45%, jako SO3,
Zawartość wapnia - 33% jako CaO.
Decyzja MRiRW nr 391/16
 

Korzyści z zastosowania nawozu:

 • Wysoka zawartość łatwo przyswajalnej siarki,
 • Poprawia efektywność doglebowego nawożenia azotem,
 • Zwiększenie produkcji białka i jego jakości,
 • Dzięki zawartości wapnia  łatwiejsze kiełkowanie roślin,
 • Poprawia właściwości przechowalnicze warzyw,
 • Wpływa na lepszą strawność pasz na użytkach zielonych,
 • Wyższa odporność roślin na choroby,
 • Większa tolerancja roślin na suszę,
 • Lepsza zimotrwałość.

NAWÓZ SIARKOWY SIARKOPLON Jest nawozem uniwersalnym mineralnym o wysokiej przyswajalności siarki, łatwo dostępnej dla roślin - w postaci jonu siarczanowego. Przeznaczony dla zaspokojenia specyficznych potrzeb roślin wrażliwych na niedobór siarki. Jest szczególnie polecany pod uprawy:

Rzepaku, rzepiku, roślin z rodziny kapustowatych, gorczycy, pszenicy konsumpcyjnej, motylkowatych, pastewnych, strączkowych, kukurydzy.

 

Można go stosować zarówno w uprawie roślin polowych, jak i w warzywnictwie, sadownictwie oraz na użytkach zielonych.

Nawóz granulowany, dobrze rozsiewający się każdym siewnikiem. Wielkość granul 4-6 mm powyżej 89% w masie nawozu, o równomiernym kształcie. Granule doskonale wysiewa się na każdą szerokość.

Dawkowanie powinno być dobrane zawsze pod konkretną odmianę oraz glebę, po ustaleniu:

 • zawartości składników pokarmowych w glebie, m.in. siarki, wapnia
 • określeniu niedoborów i pH gleby
 • oznaczeniu kategorii agronomicznej gleby
 • rozkładem opadów w okresie jesienno zimowym oraz wiosennym.

 

Nawożona roślina

Dawka nawozu [kg/ha]

Rzepak ozimy

450 – 500

Rzepak jary

400 – 450

Gorczyca

400 – 450

Burak cukrowy

400 – 450

Kukurydza

300 – 400

Ziemniak

300 – 350

Zboża

200 – 300

Rośliny strączkowe

200 – 220

Słonecznik pastewny

180 – 200

Pastwiska, łąki

*(w zależności od mieszanek traw)

150 – 550*

Lucerna użytki zielone

400 - 600

Kapusta biała

400 – 450

Cykoria

300 – 400

Marchew

300 – 450

Burak czerwony

300 – 400

Cebula

200 – 300

Truskawki

300 – 400

Maliny

300 – 400

Porzeczka czarna

400 – 500

Agrest

400 - 500

Jabłonie

300 - 350

 

SIARKOPLON, to optymalne rozwiązanie dla plantacji wymagających dobrego zaopatrzenia w siarkę. Odpowiednio dobrane nawożenie oddziałuje korzystnie na plonowanie poszczególnych roślin uprawnych poprzez wzrost i rozwój roślin, jakość wytwarzanych plonów i poprawę ich jakości. W nawozie obok siarki występuje wapń, łatwo rozpuszczalny, ułatwiający kiełkowanie oraz wpływający na skuteczne pobieranie składników odżywczych, jak również korzystnie wpływa na strukturę gleby, a to przekłada się na tworzenie lepszego plonu.

Zasady stosowania nawozu

SIARKOPLON jest nawozem granulowanym, do zastosowania w czasie uprawy pożniwnej oraz przedsiewnie.

Dopuszcza się mieszanie granulatu z innymi nawozami suchymi bezpośrednio przed wysiewem.

Przechowywanie i opakowania nawozu

Nawóz SIARKOPLON jest konfekcjonowany w opakowaniach: 10kg, 25kg, Big–Bag 500kg.

Opakowania z nawozem należy przechowywać zgodnie z instrukcją umieszczoną na opakowaniu. Składować w pomieszczeniach zadaszonych przewiewnych, w suchych magazynach lub na utwardzonych placach składowych w szczelnych opakowaniach. Chronić przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych. Dopuszcza się przechowywanie nawozu SIARKOPLON w magazynach otwartych pod warunkiem zabezpieczenia (np. folią) przed bezpośrednim działaniem słońca i opadów atmosferycznych.

Transport

 

Nawóz nie podlega przepisom dotyczącym transportu towarów niebezpiecznych RID i ADR.

Copyright Grupa Doradztwa Rolniczego Sp. z o.o.